Spokój wewnętrzny

Boże, daj mi łaskę, abym ze spokojem przyjmowałrzeczy, których nie można zmienić,Odwagę, by zmieniać to,co należy zmienić,i Mądrość, by odróżniaćjedno od drugiego.

[instagram-feed]